People, objects, decor / Postacie, obiekty, dekoracje