Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ewaszczepanska.pl

I. Definicje

1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;
2. Konsument– zgodnie z art.22[1] Kodeksu Cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
4. Regulamin– niniejszy regulamin w ramach sklepu internetowego ewaszczepanska.pl.
5. Sklep internetowy– Sklep prowadzony pod adresem ewaszczepanska.pl
6. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym ewaszczepanska.pl
7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru.

II. Kontakt ze sprzedawcą

Ewa Szczepańska

ul. Gen. Wł. Andersa 31/5

42-600 Tarnowskie Góry

NIP 6452510978

E-mail: szczepanskaewa@yahoo.pl

III. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego oraz warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies, konto e-mail.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Do skorzystania ze Sklepu ewaszczepanska.pl nie jest wymagana rejestracja. Klient może złożyć zamówienie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Rejestracja następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego.
2. Ceny towarów w sklepie są całkowitymi cenami, mają wliczony Vat.
3. Całkowita cena zamówienia to cena towaru oraz cena za wysyłkę.
4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

IV. Płatności

1. Za złożone zamówienie można uiścić płatność przelewem bankowym lub przez PayPal.
2. Za złożone zamówienie należy wnieść opłatę do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

V. Realizacja zamówienia.

1. Realizacja zamówienia następuje do 7 dni roboczych od momentu otrzymania płatności.
2. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
2. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku towaru nieużywanego.
3. W celu odstąpienia od umowy Konsument musi powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie drogą mailową.
4. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest na odesłanie towaru Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zwraca cały koszt, włącznie z kosztem wysyłki na konto Kupującego
6. Nie stosuje się zwrotu kosztów poniesionych na odesłanie towaru co oznacza, że Kupujący zwraca towar na swój koszt.
7. Zwrot kosztów następuje do 2 dni po otrzymaniu zwrotu towaru.
8. Zamówienia indywidualne nie podlegają zwrotowi.